Yhteys todelliseen sisäiseen rauhaan ja rauhallinen kommunikaatio

Aura-Soma® koulutus 1. taso

Taso 1 on ensimmäinen vaihe kolmivaiheisesta matkasta Aura-Soman ammatinharjoittajaksi, se tutustuttaa Aura-Somaan värisysteeminä sielulle. Peruskurssin (Sininen kurssi) avulla voit löytää värin kielen ja sen, mitä tietoinen evoluutio voi tarjota. Tämä kurssi on lähtökohta kaikille niille, jotka haluavat luottaa intuitioonsa ja päästä käsiksi parempaan ymmärrykseen omasta itsestään. Kurssin avulla voi tukea paitsi omaa hyvinvoinnin matkaa, myös tukea toisia olemaan parhaita versioita itsestään. Aura-Soman 1. tason peruskurssi on siis tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syvempää ymmärrystä väreistä, ovat kiinnostuneita tulemaan Aura-Soma värikonsulteiksi tai haluavat sisällyttää väriä työhönsä muiden terapioiden tai hoitojen parissa. Tällä peruskurssilla käsitellään mahtava värien maailma, Aura-Soman värähtelevät energiat ja mahdollinen tutustuminen omaan itseen värien kautta saa alkunsa. Kurssi on sangen informatiivinen kokonaisuus, joka perustietojen lisäksi tarjoaa mielenkiintoisia harjoituksia ja kokemuksia.

Ensimmäisen tason kurssilla systeemin takana olevaa filosofiaa tutkitaan yhdessä värin toiminnan, teorian ja mielleyhtymien kautta sekä tutustutaan siihen, mitä värivalinnat kertovat ihmisistä. Sinulle opetetaan kuinka käyttää erilaisia värienergisiä työkaluja Aura-Soma systeemissä ja sinulle tarjotaan värikieli sekä varmuus pohjaksi toista ja kolmatta tasokurssia varten, jotta voit 3. tasokurssin jälkeen halutessasi aloittaa ammattimaisen vastaanoton käyttäen pääasiallisesti värillisiä Equilibrium tasapainopulloja konsultaation pohjana.

Aura-Soma koulutus, Pelastus-sarja

Kurssin sisältönä ovat muun muassa

  • Aura-Soman pääperiaatteet omaehtoisena ja itsevalintaisena systeeminä - Aura-Soma ja sen historia.
  • Väriteoriaa - pääväreistä tertiääri- ja vastaväreihin.
  • Värin kieli ja viestit eri tasoilla.
  • Hienoaineisen anatomian ja kolmen tähden esittely.
  • Konsultaation kulku ja värivalintojen tulkinta.
  • Tasapainopullojen paikkakohtainen merkitys neljän pullon valinnassa.
  • Ohjeet suositusten antamiseen asiakkaan pullovalinnan pohjalta.
  • Aura-Soma päätuotteiden esittely ja ohjeet niiden käyttöön.
  • Tutkimusmatka tiettyjen tasapainopullojen viesteihin.
  • Harjoituksina käsihieronta ja auran energioiden tunteminen.

Kurssin jälkeen

Tämä Aura-Soman 1. tason peruskurssi on kestoltaan neljän päivän mittainen eli vaatimus on 24:n tunnin osallistuminen opetukseen, jonka jälkeen oppilas on valmis vastaanottamaan Akatemialta (ASIACT) todistuksen läsnäolostaan. Kurssin suoritettuaan opiskelija pääsee myös Aura-Soman kansainväliseen opiskelijarekisteriin ja hänelle annetaan henkilökohtainen opiskelijanumero. Tässä koulutuksen vaiheessa oppilas ei ole vielä valtuutettu anomaan ammatinharjoittajatodistusta eikä antamaan konsultaatioita yleisesti.

On tärkeää, että jokaisen tasokurssin jälkeen oppilaalla on aikaa sulattaa ja ymmärtää kurssilla opitut asiat ennen mahdollista seuraavalle tasokurssille osallistumista. Tämän vuoksi Akatemian tinkimätön suositus on, että tasokurssien välillä on vähintään 30 päivää eli kuukausi opittujen asioiden omaksumiseen.
Katsaus kurssiohjelmaan